Curland Decorators is sedert 1994 in Mosselbaai onder eienaarskap van die Steyn familie gevesitig.  Ons gebou huisves die vertoonlokaal asook die werkwinkels waar gordyne en bykomstighede vervaardig word.  Al vier gesinslede is aktief by die besigheid betrokke, asook 'n verdere twaalf deeglik opgeleide werknemers.

In an ever more competitive business environment, we believe that in order to survive, we simply have to be professional at all times and live by our proven philosophies.  These are:

  • We do not compromise on quality, both product and people.  Only quality people can deliver quality work.
  • We regard all clients as our biggest and only asset.
  • We refuse to sell any product of sub standard quality.
  • We sell to people in such a way that they will want to buy from us again.
  • Punctuality is not negotiable.

Bogenoemde is waarvoor ons bekendheid verwerf het.  Dit is waarskynlik die redes hoekom ons oor die jare 'n absolute lojale klientebasis opgebou het, en waarom bestaande kliente ons graag by vriende aanbeveel.